Trans Pegaz Sp. z o.o.

zakup biletu miesięcznego przez portal Jarocin.pl

Polityka prywatności

Ochrona Danych Osobowych.

  1. Administratorem wszelkich danych osobowych przekazanych przy zawarciu umów przewozu osób i zakupu biletów jest TRANS PEGAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie (63-200), ul. Przemysłowa 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602161, NIP: 6172208132, REGON: 363492654, z kapitałem zakładowym w wysokości 2 505 000,00 zł, zwany dalej: „Administratorem” . Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez przesłanie korespondencji na adres: TRANS PEGAZ Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 3, 63 -200 Jarocin lub telefonując pod numer 73 1238538. Podstawą prawną przetwarzania danych jest umowa pomiędzy pasażerem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla wykonania której przetwarzanie danych pasażera jest niezbędne.
  2. Dane osobowe pasażera przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  4. Dane pasażera będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wymagalności roszczeń wynikających z zawartej Umowy , aż do upływu terminu ich przedawnienia.
  5. Do danych pasażera mogą też mieć dostęp podwykonawcy Administratora (podmioty  przetwarzające), tj. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, JLA Sp z o.o., ComIT System Leszek Wlazik, Teroplan S.A.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych pasażera do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Każdy pasażer ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
  8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pasażera przez Administratora, każdemu pasażerowi przysługuje praw o wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. W oparciu o dane osobowe pasażera, Administrator nie będzie podejmował wobec pasażera zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Polityka plików cookies.

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników serwisu Administratora. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. Pliki cookies przechowywane są na komputerach użytkowników w celu m.in. właściwego dopasowania serwisu do potrzeb użytkowników, zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika, tworzenia statystyk oglądalności serwisu. Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany może być utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu.

Serwis Administratora zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Po przejściu na inne witryny, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką ochrony prywatności.

W przypadku zmiany niniejszej polityki Administrator zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.