Trans Pegaz Sp. z o.o.

Pomoc w transporcie do punktów szczepień

Pomoc w transporcie do punktów szczepień

Osobom niepełnosprawnym oraz seniorom, mającym trudności z transportem, pomagamy dotrzeć do wybranego punktu szczepień na terenie gminy Jarocin. Mieszkańcy, którzy już zarejestrowali się do szczepienia, a takiej pomocy potrzebują, proszeni są o kontakt pod numerem telefonu: 731 238 538 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Osobie niepełnosprawnej może towarzyszyć opiekun lub przewodnik.