Trans Pegaz Sp. z o.o.

Komunikat

Komunikat

Od 01.01.2022 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy na liniach:

Prosimy o zwrócenie uwagi na połączenie pierwszego kursu linii 10.5 oraz P2 (dojazd do Jarocina na godz. 6.00) w jeden kurs, relacji: Jarocin-Zakrzew-Prusy-Roszkówko-Wilczyniec-Kotlin-Wyszki-Witaszyce-Witaszyczki-Jarocin.