OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Ogłoszenie nr 662174-N-2018 z dnia 2018-12-14 r.

„Zakup i dostawa trzech używanych autobusów do transportu publicznego”

 

Załączniki:

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze oferty