[2020.12.30] Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.