[2018-01-17] Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.

[2018-01-17] Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 506811-N-2018 z dn. 2018-01-17

“Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

 

Załączniki:

ZMIANA SIWZ TOM II Projekt umowy

TREŚĆ ZAPYTAŃ I WYJAŚNIENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ TOM I IDW

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

SIWZ TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (IDW)

SIWZ TOM II PROJEKT UMOWY

 

29.01.2018

Informacja z otwarcia ofert

 

30.01.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty