[2019-01-11] Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.

[2019-01-11] Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.

Ogłoszenie nr 502610-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.

Załączniki:

Treść zapytań oraz wyjaśnienia:

Informacja z otwarcia ofert:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: