[2023.01.19] Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.

[2023.01.19] Zakup paliw płynnych do pojazdów będących w dyspozycji Trans Pegaz Sp. z o.o.
  • Numer postępowania TP/ZP/1/2023
  • Typ postępowania Postępowanie krajowe
  • Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
  • Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych: 2023-01-27 10:00
  • Data otwarcia ofert/opracowań studialnych: 2023-01-27 10:15
  • Publikacja w strefie publicznej: 2023-01-19
  • Ogłoszenie pod adresem: https://jarocin.ezamawiajacy.pl/pn/jarocin/demand/notice/public/83181/details