[2020.12.30] Zakup i dostawa trzech używanych samochodów osobowych

[2020.12.30] Zakup i dostawa trzech używanych samochodów osobowych

Ogłoszenie nr 775879-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Zakup i dostawa trzech używanych samochodów osobowych

Nazwa pliku do pobrania Data publikacji
KOREKTA FORMULARZA OFERTOWEGO 05.01.2021
Ogłoszenie o zamówieniu nr 775879 z dnia 30.12.2020 30.12.2020
SIWZ TOM I IDW 30.12.2020
SIWZ TOM II WZÓR UMOWY 30.12.2020
SIWZ TOM III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 30.12.2020
Formularz Oferty wraz załącznikami 30.12.2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08.01.2021
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.01.2021